ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
 

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยใช้ กรณีศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/03/19 - 16:24  เปิดอ่าน 104 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์