ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
 

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยใช้ กรณีศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/03/19 - 16:24  เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา