แจ้ง สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก (สำหรับผู้สมัครแบบ ปกติทั่วไป รอบที่ 1) : เสาร์ 9 มี.ค.62 และ ป.โท สาขาบริหารการศึกษา เปลี่ยนวันสอบ เป็น 16 มี.ค.62
 

คณะศึกษาศาสตร์  แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  สำหรับผุู้สมัครแบบปกติทั่วไป รอบที่ 1    โดยมีกำหนดการสอบดังนี้ 

1.  ทุกสาขาวิชา (ยกเว้น โท บริหารการศึกษา)  มีกำหนด สอบสัมภาษณ์ : เสาร์ 9 มี.ค.62   รายงานตัวเลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  และ เริ่มสอบสัาภาษณ์  09.00 น.  เป็นต้นไป

2.  ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ได้เปลี่ยนวันสอบสัมภาษณ์   จาก 9 มี.ค. 62  เป็น วันเสารที่ 16 มี.ค.62  เวลา  08.30 น.  ณ ห้อง 1412 (ชั้น 4) คณะศึกษาศาสตร์  มข.

ดูรายละเอียดสถานที่สอบตามไฟล์แนบท้าย 

 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 1/03/19 - 09:27  เปิดอ่าน 258 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ