คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพูดคุยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการหลักสูตร การทำวิจัยและการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/02/19 - 16:33  เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ