คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพูดคุยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการหลักสูตร การทำวิจัยและการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/02/19 - 16:33  เปิดอ่าน 62 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)