คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพูดคุยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการหลักสูตร การทำวิจัยและการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมถึงการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/02/19 - 16:33  เปิดอ่าน 102 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC