ศึกษาศาสตร์ร่วมเสวนาวิชาการ “ครบรอบ 86 ปี ชาตกาล อคิน รพีพัฒน์”
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมในพิธีเปิด เสวนาวิชาการ “ครบรอบ 86 ปี ชาตกาล อคิน รพีพัฒน์” ปลายทางชีวิตที่ดีงาม...เพื่อชุมชนและสังคมไทยของ หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ลานด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

เสวนาวิชาการ “ครบรอบ 86ปี ชาตกาล อคิน รพีพัฒน์”  จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการและผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อสถาับนวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาสังคมไทย และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์วิจัยเพื่อการการพัฒนาสังคม และชุมชนของสถาับนวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรรากฐานของสถาับนวิจัยเพื่อพัฒนาสัมคม ระหว่างนักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรชุมชนในภาคอีสาน

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 24/01/19 - 11:28  เปิดอ่าน 92 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC