16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม วันครู แห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมทำบุญตักบาตรรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ และแข่งกีฬาสานสามัคคี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

 
 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธี ต่อมาเวลา 10.00 น. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล โดยกิจกรรมเริ่มด้วยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี จากนั้นยืนสงบนิ่งรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ สวดคำฉันท์บูชาพระคุณครู กล่าวคำปฏิญาณตน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และฐานะทางมีสมควรได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 20 ทุน จาก ทุน“ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์” จำนวน 10 ทุน และ “กองทุน ดร.ปรีชา วงศ์ชูศิริ” จำนวน 10 ทุน ในช่วงสายกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มอบของช่วยเหลือโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรักและมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักดังนี้ กิจกรรมทางศาสนา , พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

โดยคำขวัญวันครู ประจำปี 2562 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา "ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/01/19 - 10:06  เปิดอ่าน 144 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562