เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562                            (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย)   

 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มข.      https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2019r1

รายละเอียดต่างๆ  ดูได้ที่  https://gs.kku.ac.th/  

กำหนดการรับสมัคร   กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2562

 

รายการ

ภาคต้น

 

ภาคปลาย

แบบ ทั่วไป

 

โควตา

 

แบบทั่วไป

(รอบที่ 1)

แบบทั่วไป

(รอบที่ 2)

เฉพาะบางสาขาเท่านั้น

1. สมัคร ผ่านระบบออนไลน์

3 ธ.ค. 61 –

31 ม.ค. 62

1 มี.ค.-30 เม.ย. 62

1ส.ค.-

30 ก.ย. 62

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก

8 ก.พ. 62

6 พ.ค. 62

 7 ต.ค. 62

3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

-

16 ก.พ. 62

11 พ.ค. 62

19 ต.ค. 62

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    

-

1 มี.ค. 62

23 พ.ค. 62

29 ต.ค. 62

5. สอบสัมภาษณ์ 

    

16 ก.พ. 62

9 มี.ค. 62

(โท บริหาร เปลี่ยนแปลงวันสอบ เป็น 16มี.ค.62) 

1 มิ.ย. 62

2 พ.ย. 62

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5 มี.ค. 62

18 มี.ค. 62

10 มิ.ย.62

12 พ.ย.62

7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (นักศึกษาต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 20-22 มี.ค.62

1-5 เม.ย. 62

26-28 มิ.ย. 62

27-29 พ.ย. 62

8. ปฐมนิเทศนักศึกษา

ดูประกาศจากทาง บัณฑิตวิทยาลัย มข.

9. วันเปิดภาคการศึกษา

ดูประกาศจากทาง มข.

เงื่อนไขในการสมัครฯ เกี่ยวกับผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ

ตามระเบียบการรับสมัครฯ ปี 2562  กำหนดให้ผู้สมัครฯยื่นผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจากสถาบันทดสอบ ดังนี้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.TOEFL,  IELTS, TU-GET และ CU-TEP เป็นหลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ยื่นประกอบพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

กรณีไม่มีผลการทดสอบ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/appและเพื่อให้มีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ ดูรายละเอียดได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2559/66    ติดต่อได้ที่ คุณปิยนันท์ E-mail : kku.aelt@gmail.com และ คุณวรากร  โทร 043-009700 ต่อ 45932

 
 
 

 ----------------------------------------------

 

2. สำหรับ การรับนักศึกษา ป.โท ภายใต้ โครงการทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 2   (สำหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

รายละเอียดการรับสมัคร  กำหนดการ   คุณสมบัติการสมัคร   วิธีการสมัคร    ดูที่เว็บไซค์ของ สสวท.  (ตามที่ สควค.กำหนด) 
หรือ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในหัวข้อนี้  
 

 

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 10/01/19 - 15:38  เปิดอ่าน 4294 ครั้ง
 
 
 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์
กำหนดการการฝึกซ้อมบัณฑิต และ พิธีกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอชื่อ”ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ประจำคณะศึกษาศาสตร์”
“โค้ชเบิ้ม” อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สร้างชื่อข้ามประเทศ คุมทีมเทนนิสกัมพูชาสู้ศึกซีเกมส์
ศึกษาศาสตร์ผนึกกำลังเตรียมพร้อมสู่องค์กรการศึกษาชั้นนำ