ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
 

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมกับบรรยายหัวข้อ “การศึกษาไทยในอนาคต”

 
 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่เข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกับการเรียนในระดับปริญญาตรี เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อได้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซึ่งทัศนคติในการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยที่อาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่ให้ความรู้หรือป้อนความรู้เหมือนในระดับปริญญาตรี แต่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เพราะฉะนั้นผู้เรียนหลักคือตัวเราเอง ก็หวังว่าทุกท่านจะบริหารจัดการเวลาตัวเองเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาให้ได้เครื่องมือติดตัวนำไปใช้ประโยชน์ และอยากให้ภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 7/01/19 - 12:13  เปิดอ่าน 136 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์