JICA หารือศึกษาศาสตร์ ความร่วมมือส่งอาจารย์/อาสาสมัคร ร่วมฝึกซ้อมเบสบอล
 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวณา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือความร่วมกับ คุณ Seiko Yamazaki และ คุณวรรณวรางค์ มหาวงศ์ ผู้แทนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

 
 

 

โดยเป็นการหารือความร่วมมือในการส่งอาจารย์ อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่นร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาเบสบอลและซอฟท์บอล ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมถึงชมรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อดุลย์ จันละคร เป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้ฝึกสอน นักเรียนและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล่นเบสบอล ซอฟท์บอลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันให้เป็นสากล

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 26/12/18 - 11:47  เปิดอ่าน 94 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา