นศ. ศึกษาศาสตร์ มข. คว้า Poppular Vote โครงการ True Young Producer Award 2018
 

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park กลุ่มทรู ได้มีการประกาศผลการประกวด โครงการ True Young Producer Award 2018 หัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์ โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ และดร.วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงความยินดี

ทีม Popular Million Project By Art Ed จากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สามารถคว้ารางวัล Poppular Vote มาได้ ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.ญาสุมินทร์ เทียนคำ, น.ส.ฐิติรัตน์ นพแก้ว, นายปริญญา แหล่แก่น โดยมี ผศ.เขม เคนโคก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ True Young Producer Award 2018 หัวข้อ 'Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์ เป็นการประกวดสื่อโฆษณา จากการคัดเลือกผลงานสตอรี่บอร์ดของนิสิต-นักศึกษา ทั้งหมด 675 ทีม จาก 52 สถาบันทั่วประเทศ นำมาผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมความยาว 60 วินาที

 
 
 
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข้อมูลข่าว    

  • ผศ.เขม เคนโคก

  • facebook : True Young Producer Award

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/12/18 - 14:16  เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566