ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมอบดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้อง 7011 อาคาร AG.01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/12/18 - 15:32  เปิดอ่าน 51 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่