ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมอบดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้อง 7011 อาคาร AG.01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/12/18 - 15:32  เปิดอ่าน 102 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา