ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีทำบุญประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมอบดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ห้อง 7011 อาคาร AG.01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/12/18 - 15:32  เปิดอ่าน 155 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566