นักศึกษา สควค. ศึกษาศาสตร์ มข. คว้ารางวัล Outstanding Paper Awards
 

 

นายวิทูล อินทร์เพ็ง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล Outstanding Paper Awards จากการนำเสนอผลงานบทความวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) เรื่อง Why Can't Students Make A Scientific Explanation?: Dual Effect of Science Conceptual Understanding and Conceptions of Learning Science ในงาน 2018 International Conference of East-Asian Association for Science Education (EASE) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ National Dong Hwa University เมือง Hualien ประเทศไต้หวัน

 
 

 

โดยมี อาจารย์ ดร. ปาริชาติ แสนนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และมีนักวิจัยจากทั่วโลกให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์เป็นจำนวนมาก

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/12/18 - 21:16  เปิดอ่าน 99 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา