คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้แทนนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ทุน SISF รายงานความก้าวหน้า
 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่น ทุน Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณ Aizawa Zengo คุณ Hayashi Yumi คุณ Makino Kanatsu และคุณ Takeda Yukie จากทุน SISF ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และมีนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกว่า 70 คน จาก 8 ประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรม

 
 

 

โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ได้รายงานการดำเนินงานในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 – ปัจจุบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุน Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ต่อที่ประชุม โดยมีนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน ซึ่งในครั้งนี้มาร่วมงาน จำนวน 15 คน และอีก 3 คน อยู่ระหว่างศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่น ทุน SISF จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามดำเนินการต่างๆ ต่อเนื่องมาตลอดในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนาชั้นเรียน และพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/12/18 - 13:25  เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566