คณะศึกษาศาสตร์ หารือความร่วมมือเปิดหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน
 

 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ร่วมพูดคุยกับ Prof.Wang Jing Dean of International College และ Prof.Huang Jie Secretary of Party Committee of the College of Liberal Arts มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน และ รศ.Hu Lin ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางในการเปิดหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเซาท์เวส

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/12/18 - 16:24  เปิดอ่าน 67 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่