คณะศึกษาศาสตร์ หารือความร่วมมือเปิดหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน
 

 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ร่วมพูดคุยกับ Prof.Wang Jing Dean of International College และ Prof.Huang Jie Secretary of Party Committee of the College of Liberal Arts มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน และ รศ.Hu Lin ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางในการเปิดหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเซาท์เวส

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/12/18 - 16:24  เปิดอ่าน 96 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา