คณะศึกษาศาสตร์ หารือความร่วมมือเปิดหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน
 

 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ร่วมพูดคุยกับ Prof.Wang Jing Dean of International College และ Prof.Huang Jie Secretary of Party Committee of the College of Liberal Arts มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน และ รศ.Hu Lin ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางในการเปิดหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเซาท์เวส

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/12/18 - 16:24  เปิดอ่าน 124 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566