ร่วมอ่านบทความพิเศษ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย หนึ่งในทีมวิจัย "สื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น"
 

 

รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 1 ในทีมวิจัย ร่วมสร้างสื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ภายใต้โครงการวิจัย "การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 
 
 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30359717?fbclid=IwAR2kN0ph2zh9YJ_29nsthtG33yurjsgUEBSmt9JrUhApGHWsg0hHoMuX8Xs#.XA-dYHY91ks.lineme

 

https://www.kku.ac.th/newspaper/V.php?q=P0007730&l=th&fbclid=IwAR0zE9DKN1UCIqUtpT3HLp_WmiVY12Yxx8Ijc4Ukpqc8odgKjbZhSB1nGeY

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/12/18 - 16:18  เปิดอ่าน 63 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx200
ศึกษาศาสตร์ร่วมบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 39
โฮมบุญฮวมทานสืบสานบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือ Yokohama National University แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จาก Naruto University of Education ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา