คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีบัณฑิตวิชาชีพครู มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดพิธี “พิธีกตัญญุตาสถาบัน” เพื่อให้บัณฑิตได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของสถาบันและคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูที่พร้อมรับใช้ประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิต

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/12/18 - 13:53  เปิดอ่าน 109 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)