ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
 

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Akita Miyo รองอธิการบดี และ Mr.Hayata Toru จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อพูดคุยความความมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Naruto University of Educaiton ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยในการเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Prof.Akita Miyo ได้นำอาจารย์ และ นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน ร่วมทำแผนการเรียนการสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทและทดลองใช้แผนการสอนที่ทำร่วมกันในชั้นเรียนของ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/11/18 - 10:53  เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ