ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
 

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Akita Miyo รองอธิการบดี และ Mr.Hayata Toru จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อพูดคุยความความมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Naruto University of Educaiton ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยในการเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Prof.Akita Miyo ได้นำอาจารย์ และ นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน ร่วมทำแผนการเรียนการสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทและทดลองใช้แผนการสอนที่ทำร่วมกันในชั้นเรียนของ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/11/18 - 10:53  เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 
 
 
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และ สัมมนาวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ศึกษาศาสตร์ มข และ ศึกษาศาสตร์ ม.อ. (วิทยาเขตปัตตนี) ร่วม หารือและลงนามความร่วมมือกับทางวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รับทุนการศึกษา ธนาคาร SMBC