ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
 

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Akita Miyo รองอธิการบดี และ Mr.Hayata Toru จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อพูดคุยความความมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Naruto University of Educaiton ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยในการเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Prof.Akita Miyo ได้นำอาจารย์ และ นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน ร่วมทำแผนการเรียนการสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทและทดลองใช้แผนการสอนที่ทำร่วมกันในชั้นเรียนของ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/11/18 - 10:53  เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้แทนนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ทุน SISF รายงานความก้าวหน้า
คณะศึกษาศาสตร์ หารือความร่วมมือเปิดหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน
อาจารย์ มข.ร่วมทีมผู้ฝึกสอนเทนนิสในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ร่วมอ่านบทความพิเศษ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย หนึ่งในทีมวิจัย "สื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น"
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561