ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
 

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 คณะศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Akita Miyo รองอธิการบดี และ Mr.Hayata Toru จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อพูดคุยความความมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Naruto University of Educaiton ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี ในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยในการเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Prof.Akita Miyo ได้นำอาจารย์ และ นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน ร่วมทำแผนการเรียนการสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาไทยระดับปริญญาโทและทดลองใช้แผนการสอนที่ทำร่วมกันในชั้นเรียนของ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/11/18 - 10:53  เปิดอ่าน 139 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)