คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
 

 

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญจาก Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ในการเป็นองค์ปาฐกในการประชุม The 5th Asia-Pacific Education Conference (The 5th AECon) โดยการประชุมในปีนี้เน้นเรื่อง “Innovative Teaching In Education For Social Change” จัดขึ้น ณ Java heritage Hotel เมือง Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้ รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Open Approach Lesson Study: 15 Years of Innovations for Teaching Mathematics in Thailand” มีอาจารย์มหาวิทยาลัย ครู นักวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/10/18 - 09:00  เปิดอ่าน 165 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)