คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
 

 

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญจาก Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ในการเป็นองค์ปาฐกในการประชุม The 5th Asia-Pacific Education Conference (The 5th AECon) โดยการประชุมในปีนี้เน้นเรื่อง “Innovative Teaching In Education For Social Change” จัดขึ้น ณ Java heritage Hotel เมือง Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้ รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “Open Approach Lesson Study: 15 Years of Innovations for Teaching Mathematics in Thailand” มีอาจารย์มหาวิทยาลัย ครู นักวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/10/18 - 09:00  เปิดอ่าน 217 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์