ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
 

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยมี รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ให้การต้อนรับ Chancellor Alexander Cartwright จาก The University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะผู้บริหาร ซึ่งได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่จะมีขึ้นในอนาคต   โดยมีคณบดี และผู้บริหารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

           รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ  ได้กล่าวต้อนรับในนามของ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมกล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมิสซูรีและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553 ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ในหลักสูตร Doctor of Public Administration การลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นครั้งที่ 3  ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต”

         จากนั้น รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ  และ  Chancellor Alexander Cartwright  ได้ลงนามต่ออายุในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  อันจะเป็นการสานต่อความร่วมมือของทั้งสองสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสนี้  Chancellor Alexander Cartwright พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับคณะวิชาต่างๆ  และ Chancellor Alexander Cartwright ได้ปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “Leading the University’s Research and Educational Innovations for Sustainable Development”   ทั้งนี้ ในภาคบ่าย รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร The University of Missouri ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

         กว่า 7 ปี ของความร่วมมือที่มีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  นอกจากความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์แล้ว  ยังจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตอีกด้วย   นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการระหว่างสองสถาบันต่างทวีป ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว    : วัชรา   น้อยชมภู กองสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 3/10/18 - 16:53  เปิดอ่าน 242 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)