ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
 

 

เมื่อวันศุกร์ที่  28 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงมุฑิตาจิตและพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

 
 

 

ซึ่งจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และกองทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะต่างๆ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการรวม 195  ราย โดยเป็นสายผู้สอน จำนวน 82 ราย สายสนับสนุน จำนวน 113 ราย ซึ่งงานในครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/10/18 - 16:59  เปิดอ่าน 256 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)