ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน

 1. ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุญนาค

 2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

 3. ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 4. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์

 5. รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

 6. รศ.ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์

 7. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

 8. ผศ.ธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร

 9. ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

 10. อ.ดร.สัมภาษณ์ คุณสุข

 11. นายเจริญ สำนักบ้านโคก

 12. นายทองแดง จันทะลือ

 13. นายศุภชัย หมื่นแก้ว

 14. นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/10/18 - 16:49  เปิดอ่าน 211 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการ Computer Education Open House 2018
มข. ลงนามความร่วมมือนำ Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมือปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)