ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน

 1. ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุญนาค

 2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

 3. ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 4. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์

 5. รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

 6. รศ.ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์

 7. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

 8. ผศ.ธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร

 9. ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

 10. อ.ดร.สัมภาษณ์ คุณสุข

 11. นายเจริญ สำนักบ้านโคก

 12. นายทองแดง จันทะลือ

 13. นายศุภชัย หมื่นแก้ว

 14. นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/10/18 - 16:49  เปิดอ่าน 122 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ หารือความร่วมมือเปิดหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน
อาจารย์ มข.ร่วมทีมผู้ฝึกสอนเทนนิสในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ร่วมอ่านบทความพิเศษ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย หนึ่งในทีมวิจัย "สื่อการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น"
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561