ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน

 1. ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุญนาค

 2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

 3. ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 4. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์

 5. รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

 6. รศ.ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์

 7. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

 8. ผศ.ธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร

 9. ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

 10. อ.ดร.สัมภาษณ์ คุณสุข

 11. นายเจริญ สำนักบ้านโคก

 12. นายทองแดง จันทะลือ

 13. นายศุภชัย หมื่นแก้ว

 14. นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/10/18 - 16:49  เปิดอ่าน 273 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์