ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
 

 

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุสาห์ ศุภรพันธ์

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เสนารักษ์

 6. ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสบสุข ศรีแสนปาง

 8. นางตวงรัตน์ พูนปริญญา

 9. นางกลีบจันทร์ อุดมทรัพย์

 10. นางละมุดศรี พุทธา

 11. นายปรีชัย ทองจันทร์

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/09/18 - 10:00  เปิดอ่าน 118 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น