คณะศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาสตร์ เป็นประธานในกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยแนะนำคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทยในอนาคต” และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้แนะนำข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการศึกษาของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะศึกษาศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 722 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 336 คน และภาคปกติจำนวน 150 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 236 คน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันที่ศิษย์เก่าและคณาจารย์มีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้ง 50ปี คณะศึกษาศาสตร์  ในส่วนของระดับปริญญาตรีน่าจะมีสิงที่เรียกว่ามีผลกระทบชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างมากเนื่องจากเปลี่ยนสถานะภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปีนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลซึ่งมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมและตั้งเป้าหมายใน 5ปี ที่อยู่ที่นี้

สำหรับบัณฑิตศึกษาจะแตกต่างจากระดับปริญญาตรีอย่างมาก เพราะระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนที่จะต้องเรียน “วิธีการเรียนรู้” ไม่ใช่หาความรู้ เพราะฉะนั้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะให้ความสำคัญต่อการวิจัย ซึ่งหมายถึงเราจะต้องกำหนดปัญหาขึ้นมาด้วยตัวเอง หาวิธีการแก้ปัญหา และหาข้อมูลมาสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา และนำเสนอกับคณะกรรมการ ว่าสิ่งที่เราคิดว่าสมเห็นสมผล แม้อาจจะรายวิชาไม่ได้มากแต่การเรียนจะเป็นคนละแบบ ก็อยากจะให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและมีวินัยในตัวเอง แบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้สำเร็จการศึกษาให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด สุดท้ายก็ขออวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่หวังเอาไวทุกคน”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 2/08/18 - 16:21  เปิดอ่าน 203 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่