Call for Papers : เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2018
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 11 "International Conference on Educational Research (ICER)Innovations for Capacity Building and Networking" หรือ ICER 2018 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 

การประชุมวิชาการ ICER 2018 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 50 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการประชุมฯ ICER 2018 นี้ได้รับความร่วมมือจาก The Education University of Hong Kong, ฮ่องกง Mindanao State University-Illigan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้ Korean National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)

 

รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการการของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC-Khon Kaen International Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2561 โดยจัดควบคู่ไปกับการประชุม ICER 2018 รูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษและการนำเสนอ/อภิปรายผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การสาธิตการสอนและการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 


ผู้สนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ICER 2018 และประสงค์จะตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2018/homeหมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2560   

 

เปิดรับผลงานครั้งที่ 2 หมดเขตส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ส่งผลงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ ICER 2018 เท่านั้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ICER 2018

Faculty of Education, Khon Kaen University

Muang, Khon Kaen, THAILAND

Phone: +66 (0)4334 3452 Ext.303

Fax: +66 (0)4334 3454

Email: icer.kku@gmail.com

https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2018/home

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวิทวัส ผาธรรม
วันที่ : 25/06/18 - 14:09  เปิดอ่าน 1706 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561