“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
 

 

พิธีบวงสรวงเปิดกล้อง ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)”ภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและอุดมการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ นายทองสุข ศีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยนักแสดง ทีมงานกองถ่าย นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งมีพิธีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 07.09 น. ณ บริเวณหน้าพระพุทธโรจนปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ เราจึงมีความคิดที่จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระนี้และอยากจะสะท้อนถึงจุดอ่อนของวิชาชีพครู ก็คือไม่มีใครมองเห็นคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะฉะนั้นจึงได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณอยู่ที่ตรงไหน อย่างไร และหวังว่าจะทำให้ผู้คนในวิชาชีพอื่นๆ หรือ บุคคลทั่วไปได้เข้าใจและรักในวิชาชีพครูมากขึ้น”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวว่า “ภาพยนตร์ในวาระครบรอบ 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแนวคิดที่ว่า "ถ้าไม่มีอุดมการณ์ ก็ไม่มีพลังชีวิต" เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูทั่วประเทศ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของครูอุดมการณ์ของยุคครูคืนถิ่นที่ต้องกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้สร้างภาพยนตร์ระดับมืออาชีพมากมายด้วยความรัก อาทิเช่น  อาจารย์บุญส่ง นาคภู่, เฉลิม วงศ์พิมพ์, อาจารย์วรวุฒิ หลักชัย, อาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายประมาณปลายปีนี้”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและนักแสดง กล่าวว่า “ถือว่าเป็นประสบการณ์และประโยชน์แก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในการทำงานกับทีมงานภาพยนตร์มืออาชีพในครั้งนี้ และภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นผลงานที่อยู่กับคณะศึกษาศาสตร์อีกยาวนาน”


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันทางการผลิตครูที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสถาบันหนึ่งของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511 มีการประชุมเพื่อจัดตั้งขึ้น ณ แผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2512 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีหลักการเหตุผลที่สำคัญคือ การขาดแคลนครูปริญญา การขาดความสมดุลด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการขาดการวิจัยด้านการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมี Dr. Jean Barry ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นคณบดีท่านแรกของคณะศึกษาศาสตร์ โดยยึดวันที่ 13 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 18/06/18 - 16:38  เปิดอ่าน 260 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561