ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

 

 

ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแนะแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนตำราเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

 
 

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนตำรา องศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฏหมาย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
   

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/06/18 - 10:35  เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่