นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ ISET 2018
 

 

นางสาวขวัญชนก ธีระสาร นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คว้ารางวัล Best Poster Presentation awards ในการประชุมนานาชาติ International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2018 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่าง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 โดยในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นางสาวขวัญชนก ธีระสาร ได้นำเสนอ ผลงาน เรื่อง Issues for further organizing the floating restaurant STEM education learning activities โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง

 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/05/18 - 15:11  เปิดอ่าน 745 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่