ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากร “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมในหัวข้อ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเขียนขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายทองสุข ศีรีหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และ นายชัชวาล  หนองนา และ นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 9/05/18 - 15:47  เปิดอ่าน 263 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่