ศึกษาศาสตร์ต้อนรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารายงานตัวยืนตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้มีความสามารถมาเป็นครู และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกรุงเทพมหานคร ในเขตภูมิลำเนาเดิมของผู้เรียน

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองร่วมถึงแจ้งสิทธิ์ประโยชน์และทำความเข้าใจในการเป็นนักศึกษาในโครงการฯ ร่วมถึงนำเสนอศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ในการผลิตครูเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ

 
 

 

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 2/05/18 - 16:44  เปิดอ่าน 401 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่