พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561” ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561” โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ผลการตัดสินผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2561” มี 4 สาขา รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้
อมรศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 2 ท่าน
1. ปิ่น ดีสม (ศิลปะการแสดง)
2. ดร.พิมพ์ รัตนคุณสาสน์ (วรรณศิลป์)

ทัศนศิลป์ จำนวน 1 ท่าน
1. รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย (ภาพถ่าย)

วรรณศิลป์ จำนวน 1 ท่าน
1. สังคม เภสัชมาลา (วรรณกรรมปัจจุบัน)

ศิลปะการแสดง จำนวน 5 ท่าน
1. อุไร ฉิมหลวง “นกน้อย อุไรพร” (หมอลำเรื่องต่อกลอน)
2. กฤษณา วรรณสุทธิ์ (หมอลำกลอน)
3. อรอุมา จันทรวงษา (หมอลำกลอน)
4. บุญศรี ยินดี (นักแสดงภาพยนตร์)
5. บุดษา แถววิชา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)

ผลการตัดสินยกย่องเชิดชู “ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561” มีผู้ได้รับการยกย่อง 5 สาขา รวมทั้งสิ้น 14 ท่าน และ 1 กลุ่ม ดังนี้
1) เกษตรกรรม จำนวน ๓ ท่าน
1. อดิศร เหล่าสะพาน
2. วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง
3. ถิน สีท้าว

2) หัตถกรรม จำนวน 1 ท่าน
1. กองมี หมื่นแก้ว

3) วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 ท่าน และ 1 กลุ่ม
1. สว่าง สุขแสง
2. กลุ่มพรรณไม้

4) ศิลปกรรม จำนวน 4 ท่าน
1. สมศักดิ์ มงคลวงศ์ (จิตรกรรม)
2. พิทยา บุญลา (แกะสลัก)
3. ศิลากร ทับทิมไสย (จิตรกรรมฝาผนัง)
4. สมบัติ ยอดประทุม (หนังประโมทัย)

5) สื่อสารวัฒนธรรม จำนวน 5 ท่าน
1. ชนิดาภา มั่นสนธิ์
2. ดร.อำคา แสงงาม
3. สีน้ำ จันทร์เพ็ญ
4. วิเชียร สาละวัน “สนธยา กาฬสินธุ์”
5. เจริญ สาดา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

Natthawut Charuwong ข้อมูลข่าว

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 4/04/18 - 16:04  เปิดอ่าน 332 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่