ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 10
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10”  ซึ่งจัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ วันที่ 29 -30 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

 
 

 

“สำหรับกิจกรรมวันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 นี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital Marketing ที่ทุกอย่างถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้ง 2 วันนี้เปิดโอกาสให้นักการตลาดทุกระดับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการตลาดอีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “Disruptive Marketing (การตลาดพลิกโลก)” และหัวข้อ “การตลาดดิจิตอล เพื่อคนพันธุ์ใหม่ (Digital Marketing For New Generation)” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จะเป็นการสัมมนา หัวข้อ “การตลาดเชิงรุก บุกแดนมังกร” โดยเป็นการร่วมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากแขกรับเชิญหลายท่าน ได้แก่ ดร.ไพจิตร วิบูลธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน, คุณชิตพล มั่งพร้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Zanroo และดร.เอกก์ ภทรธนกุล  เป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) และDirector of the Brand Center คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลและการตลาดออนไลน์”

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 3/04/18 - 17:10  เปิดอ่าน 225 ครั้ง
 
 
 
 
16 มกราวันครู ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ จัดทำบุญและแข่งกีฬาสานสามัคคี
วันเด็กแห่งชาติ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่นอีสานบน จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1
ศึกษาศาสตร์ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำบุญและกิจกรรมปีใหม่