ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๗
 

 

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๗” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

 
 

 

 

 

กิจกรรม ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศล ใน ทุกวันพระแรกของเดือน หรือตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ สำหรับกิจกรรม ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๒๘” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส พร้อมกิจกรรมมากมาย ในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น หรือผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสาน ในช่วงบ่ายพบกับพิธีรดน้ำดำหัวขอพรแบบอีสาน สรงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ ขบวนแห่พระประจำคณะ การประกวดนางสังขาน การประกวดตบประทาย พิธีเสริมบุญบารมี และหมอลำม่วนๆ แบบอีสาน

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

 

นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 9/03/18 - 14:37  เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น