เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดปฐมฤกษ์ แห่ง 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “คอนเสิร์ตการกุศล 50 ปี ศึกษาศาสตร์ นันทิดา แก้วบัวสาย” ระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต พร้อมรับมอบเงินสมทบทุนจากศิษย์เก่า รุ่น ED19, ED22, ED23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ ความว่า “ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากปีพุทธศักราช 2512 ที่คณะศึกษาศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรก 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชามัธยมศึกษา จำนวน 100 คน มาจนถึงปัจจุบันที่มีสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งปริญญาตรี โท และเอก จำนวนถึง 46 สาขา และมีนักศึกษาปัจจุบันจำนวน 3,014 คน มีนวัตกรรมของคณะที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาชาติได้อย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืน สมกับคำขวัญที่ว่า “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างชาติด้วยนวัตกรรม”

กิจกรรมแรกที่จัดคือ คอนเสิร์ตการกุศล “นันทิดา แก้วบัวสาย” โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดตั้ง “มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์” ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ในนามของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดชาย บุญประกอบ และทีมงานทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์จัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้เป็นกรณีพิเศษ”

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมหลัก ในศักราช 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คอนเสิร์ตการกุศล “นันทิดา แก้วบัวสาย” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open class) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 และการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี APEC & ICER  2018 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2561

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 21/02/18 - 12:17  เปิดอ่าน 329 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น