งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ปี 2560
 

 

 

เมื่อคืนวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมมอบของที่ระลึกในงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

 
 

 

 

นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ทั้ง 10 ท่าน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ในพิธีสืบทอดปณิทานอุดมการณ์มอดินแดงเมื่อช่วงเช้า ที่จะทำให้บัณฑิตทุกท่านได้เห็นถึงความสำเร็จของศิษย์เก่ารุ่นพี่ ได้เห็นถึงการสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับสังคม พร้อมกับการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยว่า ศิษย์เก่าของ มข. มีความรู้ความสามารถ ที่จะพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นมาได้ ต่อจากนั้น นายสนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ได้มอบรถยนต์กระบะให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1 คัน พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้กับทางสมาคมฯ อีกด้วย

สำหรับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่าง ๆ 9 ด้าน มีผู้ได้รับคัดเลือกดังนี้

1) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาศตร์ (มข. รุ่นที่ 13)

2) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร ศิษย์เก่าจากคณะเกษตรศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 14)

3) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ศิษย์เก่าจากคณะเกษตรศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 17)

4) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที 12)

5) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาชีพ  ได้แก่ นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 16)

6) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ศิษย์เก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 26)

7) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 12)

8) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 24)

9) ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านบริหารการจัดการ ได้แก่ นายฌานนท์ โปษยะจินดา ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มข. รุ่นที่ 12)

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สมาคมศิษย์เก่า มข. และ กองสื่อสารองค์กร มข.

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 18/12/17 - 16:10  เปิดอ่าน 311 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมการประชุมระดับโลก WALS 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น