ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คว้ารางวัล “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558”
 

 

 

          ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผลงานและเสนอชีวประวัติบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

 
 

 

 

         พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ มีตัวแทนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรประเภท “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดขอนแก่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งได้มอบให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดย นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดีต่อท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

 

 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 16/10/15 - 15:20  เปิดอ่าน 3224 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์