ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือ Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Neni Mariana, M.Sc., Ph.D. พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ท่าน ในโอกาสเดินทางแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ทั้งนี้ได้มีการร่วมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต