ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
49 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ มข. จัดยิ่งใหญ่ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการจากทั่วโลก
LIVE! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 DAY 2
LIVE! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017
APEC&ICER International Conference 2017 9-12 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

 
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (327)
ศึกษาศาสตร์กวาดชัยชนะ อีกแล้ว  (424)
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (400)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Kanto-gakuyin University ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557  (485)
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจ Big Cleaning Day  (394)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (437)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (379)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  (911)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (419)
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (560)
พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (696)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (703)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"  (362)
โรงเรียนมีชัยพัฒนาศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์  (441)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศMSU-EGAT SHORT FILM AWARDS  (418)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (504)
5th ARC Show & Share 2014 “Smart Life for New Generation in the Library”   (357)
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (278)
คณบดี ร่วมให้เกียรติต้อนรับรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต โครงการ วมว. ระยะที่ 2  (479)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (612)
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สนามสอบจังหวัดขอนแก่น  (326)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน” ประเด็นสู่การวิจัย  (736)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา  (819)
คณะศึกษาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์  (562)
คณะศึกษาศาสตร์ยินดีต้อนรับ คุณมีชัย วีระไวทยะ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา  (773)
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน และลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ  (647)
พิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี คณะวิทยาศาสตร์  (308)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรน้องใหม่ 2557  (517)
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (524)
คณะแพทยศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 500,000 บาท แก่โรงเรียนสาธิตฯ  (327)
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุน Visiting Research Foreign Fellows Program‏ จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น  (1009)
สถาบันจัยพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน  (420)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ   (278)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จับมือร่วมสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา  (823)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่   (381)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (425)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จย่า  (304)
เดินหน้าจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  (505)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ที่ 020/2557 ลว. 17 กค.2557)  (506)
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์  (575)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557  (797)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  (978)
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนและหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  (763)
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ช่วงก่อนปฏิบัติงานฯ  (378)
อาจารย์ TESOL เข้ารายงานตัวกับคณบดี เนื่องในการกลับมาจาก เข้าร่วมโครงการ FLTA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (661)
นักศึกษาใหม่ ป.โท ต้น 2557 ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยทุนส่วนตัว (หลักสูตร ป.โท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)  (1264)
คลินิกวิจัยมุ่งเป้าสู่การจดสิทธิบัตร  (357)
ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการ ศึกษา  (416)
บรรยายพิเศษ Internal Quality Assurance โดย Prof.Robin Mctaggart ย้ายไปห้อง 1507  (283)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2557  (594)
เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (479)
มอบชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษา ให้ห้องสมุดเพื่อน้อง  (474)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (1603)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1463)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (585)
ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกิต วัดเข้าหลาม อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (697)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “Dialogue การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น” กับผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  (329)
ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal  (373)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตรศึกษาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (419)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557  (1144)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (254)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่านใหม่  (460)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ ครบรอบ 44 ปี  (418)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  (457)
มข.เดินหน้าโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมฯ รุดดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ฮ่องกงและญี่ปุ่น เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (434)
เชิญ นศ.ป.ตรี สมัครเข้าร่วมค่ายผู้นำฯ "SIAS-AUAP Student Mobility Program 2014" ที่จีน  (633)
2nd Call for Papers : ขยายเวลารับบทคัดย่อ “ICER 2014”  (668)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้าน "Action Research" และ "Internal Quality Assurance " โดยผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย  (479)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2557   (1663)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557   (1522)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2557  (715)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2557  (1802)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม "การเขียนบทความทางวิชาการ"  (458)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  (277)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักคณบดี  (440)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา  (458)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (505)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (554)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม  (393)
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย  (368)
ประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Organization Development ประจำปี 2557  (352)
การประชุมสัมมนา “เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์”  (377)
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาจารย์ชำนาญการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา  (429)
มข.ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (382)
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร”  (295)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2558-2561  (474)
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ป.โท โครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ. 2557   (1196)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ขอให้นศ.ที่ขอใบรับรองผลการเรียนเพื่อประกอบการสมัครทุนครูมืออาชีพ ติดต่อรับเอสารโดยด่วน!!!  (364)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๘ (JSAT)  (373)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2014  (1434)
ขยายเวลาส่งบทความ การประชุม 7th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME 7)  (1371)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (601)
ศิษย์เก่าพลศึกษา สร้างชื่อเสียง “ระดับนานาชาติ”  (1307)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานวันครบรอบสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 28  (407)
อาจารย์พลศึกษา อบรมครู สพป.ขอนแก่น เขต 3  (441)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษาโดย Assoc.Prof.Daniel Tan Kim Chwee จาก NIE ประเทศสิงคโปร์  (447)
ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๖  (541)
ประกาศด่วนที่สุด ขอให้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครทุนครูมืออาชีพตรวจสอบผลการเรียน (คิดทั้งหลักสูตร) ล่าสุด  (717)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (333)
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships and Fellowships"  (277)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (482)
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อ ทำหนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการรับสมัครทุนครูมืออาชีพ   (864)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือก ทุนครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 UPDATE  (512)
พิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (704)
การปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร สควค ประจำปีการศึกษา 2557   (602)
พิธีบวงสรวง หล่อพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (692)
The 8th Conference on Reveal the Autism Word เปิดโลก ออทิสติก ครั้งที่ 8  (715)
โครงการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2556  (468)
การประชุมระดมสมองบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2557  (325)
Call for Papers : JSA-ASEAN 2014 "State and Non-state Actors in Japan-ASEAN Relations and Beyond" ที่ ม.ธรรมศาสตร์  (452)
Call for Papers: SEAMEO Congress on Education ที่กรุงเทพฯ  (340)
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  (279)
ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจาก J Knowledge Tutor เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (701)
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม US-Thailand Roundtable for Advancing Research Networks in Algebraic Reasoning  (471)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557  (615)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  (367)
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ป.โท และ ป.เอก ภาคต้น 2557   (648)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลใน “โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”  (1290)
ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์  (586)
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์  (395)
ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557  (1051)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  (469)
Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”  (1166)
กิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (361)
เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (1139)
คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  (1543)
ประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 และ 2014 PHENMA  (724)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  (563)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน   (337)
ขอเชิญคณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๕๗  (577)
สัมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (454)
มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือให้กับโรงเรียนโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (613)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ สควค. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (658)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (956)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ)  (296)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงานนิทรรศการศิลปะของอาจารย์ Mukai Katsumi  (441)
โครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  (590)
กรอบแนวคิดแนวทางของการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21  (422)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  (865)
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดย Katsumi Mukai ประติมากรชาวญี่ปุ่น  (539)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2557  (313)
เพ่ิมเติม สถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   (536)
พิธีรับมอบ “ห้องสมุดสร้างสุข”  (494)
พลศึกษา อุทิศเพื่อสังคม  (691)
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม" จากประติมากรชาวญี่ปุ่น  (377)
แจ้งสถานที่สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (มีเพิ่มเติม)  (431)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่4/2557  (349)
วันสถาปนา สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2557  (352)
ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ได้รับเกียรติบัตร โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  (548)
50 ปี 4 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (432)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 6 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6] หน้าต่อไป >>