ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (4170)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. นำทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC Tsukuba 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น  (347)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำหนังสือเรียน”กับ 19 กลุ่มประเทศ APEC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (380)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก University of Yamanashi  (481)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษจากสหรัฐอเมริกาบรรยายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (372)
สัมมนาระหว่างการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา   (1538)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  (490)
ศึกษาศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิน   (1397)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัล The Best Paper  (555)
บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการ “โรงเรียนของหนู” ปี 2 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม  (438)
ประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”  (787)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์  (1042)
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  (1141)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (695)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมต้อนรับ ศูนย์เพื่อคนออทิสติกเวียงจันทร์ สปป.ลาว  (347)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ลัดดา ศิลาน้อย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร สายผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (744)
ชื่นชม ยินดี   (556)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (292)
จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติและจัดแสดงผลงานวิจัย ในวาระครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (544)
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (868)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (313)
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (762)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์ มอบตู้เย็นให้กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม เนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์เกษียณอายุรายการ  (761)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (286)
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (458)
วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปี 2558   (599)
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (365)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู็ สู้การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  (630)
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (800)
ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557  (577)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (316)
สาธิต มข. รับธงเป็นเจ้าภาพกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40   (611)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 "5 ม.ค. 2558"  (709)
เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (520)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  (659)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปิดโครงการ 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าฯ  (372)
ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557  (305)
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557   (1302)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  (619)
สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study  (602)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตภาคอีสานตอนบน  (2398)
พิธีปิดโครงการ “One to Five Piano สำหรับเด็กออทิสติก”   (553)
อาจารย์ ร.ร. สาธิต(ฝ่ายการศึกษาพิเศษ) คว้ารางวัลการจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ IEIK 2014  (671)
วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘  (1111)
พิธีประสาทปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ แก่นักศึกษาการสอนภาษาจีนฯ  (763)
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มข.  (465)
พิธีทำบุญถวายมหาสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติก ครบรอบ 11 ปี และ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ฯ  (752)
วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี  (348)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (8387)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (471)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  (3170)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การศึกษาชั้นเรียนระดับโลก  (492)
ศูนย์ MIND CARE CENTER (ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว) ได้จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาผู้นำนักศึกษา”  (386)
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยายที่ศูนย์ MIND CARE CENTER  (508)
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557  (290)
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2557  (799)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประไทย  (489)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านพลศึกษา  (423)
รัฐบาลญี่ปุ่นจับมือ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เน้นการศึกษาด้านอาหาร เกษตรกรรม และวิชาชีพครู   (620)
นศ.ศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนางนพมาศ และ กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557  (1130)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  (549)
ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ICPH-GMS:2014  (264)
การบรรยายพิเศษ “ความเข้มแข็งทางปัญญากับการศึกษาไทย ในสองทศวรรษหน้า” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   (398)
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ประเภทข้อเขียน 8 พ.ย. 2557)  (436)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษและ CLIL โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน TESOL จากนิวซีแลนด์  (290)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุมวิชาการ ICSME 2014  (539)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11  (291)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ “KKU MC contest 2014”  (494)
ศึกษาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (1604)
พลศึกษา คว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก  (529)
รางวัลเชิดชูเกียรติ   (367)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์   (723)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (369)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม  (675)
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พ่อหลวงในดวงใจ โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  (310)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา  (442)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (554)
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (383)
เชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย พร้อมส่งผลงานร่วมนำเสนอ (ณ ร.ร.เซนทารา ขอนแก่น 27-30 ต.ค. 57)  (291)
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (905)
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557   (974)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (483)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก USA  (451)
5 ต.ค. วันครูโลก (World Teacher’s Day)  (504)
ถ่ายทอดสด พิธีเปิดวันครูโลก (World Teacher's Day) 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.45 น.  (727)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์รุจิรา กี่สวัสดอ์คอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  (445)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านฟังเสียงระดับประเทศ  (530)
“จากวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557   (571)
ศิษย์เก่า พลศึกษา คว้ารางวัลผู้ตัดสินดาวรุ่งยอดเยี่ยม สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2014  (945)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยา/การศึกษาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากฟุลไบร์ท  (386)
จากวันนั้นถึงวันนี้ 8ปี แห่งการสร้างสรรค์  (482)
ศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพวงมาลาเพื่อถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557   (1483)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (541)
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจปรับภูมิทัศให้เป็น Green ED  (477)
งานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ และ สำนักทะเบียนและประเมินผล  (381)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง STEM EDUCATION สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  (1745)
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (435)
เยาชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (1272)
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”  (729)
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (399)
สถาปนาศึกษาศาสตร์ 46 ปี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ   (817)
LIVE BROADCASTING APEC-ICER 2014  (540)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  (498)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติบดี ใยพูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  (511)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (372)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (678)
มอบทุนธนาคารไทยพานิชย์  (408)
“นักศึกษา พลศึกษา” พาเหรดเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ  (542)
งานมหกรรมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.  (470)
พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  (534)
กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2014  (388)
นักศึกษา มข. รับทุนคาลเท็กซ์ ปลูกต้นกล้าเติมพลังปัญญาให้เยาวชน  (484)
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (369)
ศึกษาศาสตร์กวาดชัยชนะ อีกแล้ว  (488)
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (459)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Kanto-gakuyin University ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557  (530)
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจ Big Cleaning Day  (453)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (483)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (412)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  (1040)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (450)
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (621)
พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (789)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (744)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"  (400)
โรงเรียนมีชัยพัฒนาศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์  (509)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศMSU-EGAT SHORT FILM AWARDS  (492)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (568)
5th ARC Show & Share 2014 “Smart Life for New Generation in the Library”   (409)
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (313)
คณบดี ร่วมให้เกียรติต้อนรับรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต โครงการ วมว. ระยะที่ 2  (555)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (661)
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สนามสอบจังหวัดขอนแก่น  (362)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน” ประเด็นสู่การวิจัย  (822)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา  (917)
คณะศึกษาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์  (614)
คณะศึกษาศาสตร์ยินดีต้อนรับ คุณมีชัย วีระไวทยะ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา  (932)
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน และลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ  (727)
พิธีบวงสรวงและมอบศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี คณะวิทยาศาสตร์  (369)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรน้องใหม่ 2557  (573)
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (570)
คณะแพทยศาสตร์ มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 500,000 บาท แก่โรงเรียนสาธิตฯ  (370)
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุน Visiting Research Foreign Fellows Program‏ จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น  (1089)
สถาบันจัยพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน  (548)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ   (316)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จับมือร่วมสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา  (1004)
พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่   (449)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (472)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จย่า  (344)
เดินหน้าจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  (571)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 7 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7] หน้าต่อไป >>