ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS & APEC-KHONKAEN 2015
เชิญรับชม! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ WALS & APEC 2015
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟัง Special Lecture “The Importance of Design of Research Lesson in Relation to Problem Solving Teaching Approach”
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
การคืนเงินในการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS & APEC-KHONKAEN 2015  (51)
เชิญรับชม! ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการนานาชาติ WALS & APEC 2015  (88)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  (43)
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟัง Special Lecture “The Importance of Design of Research Lesson in Relation to Problem Solving Teaching Approach”  (95)
คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558  (54)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์ 28 พ.ย.58)   (66)
การคืนเงินในการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (85)
โครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ นำร่องเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  (65)
ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง Special lecture : Mathematical Knowledge for Teaching(MKT)  (64)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษา 2015 KSME International Conference on Mathematics Education ณ สาธารณรัฐเกาหลี  (83)
ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Formative Assessment  (64)
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล  (102)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (62)
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ จับมือโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (62)
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (340)
ศึกษาศาสตร์ มข. เชิญ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายพิเศษ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”  (60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (2325)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (1884)
ธนาคารไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา  (88)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์)  (97)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมลงนาม MOU กับ Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้  (91)
กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 12  (130)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกวดวิชา First Academy  (112)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกวดวิชาหัวกะทิ Tutor  (101)
ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คว้ารางวัล “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558”  (216)
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว  (118)
Wednesday Night  (94)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558  (111)
พลศึกษา ปี 1 คว้าแชมป์ Asian Cup 2015 และ Thailand Open International Woodball 2015  (151)
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) มข.  (60)
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ณ คณะศึกษาศาสตร์  (74)
มอบทุนการศึกษา   (74)
ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (414)
ประกาศการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (272)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารรือความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ศึกษาศาสตร์ มข.  (112)
ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"  (101)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “สู่เส้นชัย...วัยเกษียณ ความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ”  (124)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อเขียน) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2558  (131)
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558  (532)
นศ.ศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.  (145)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมยินดีกับผู้เกษียณราชการประจำปี 2558  (220)
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คณะเทคโนโลยี  (110)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน  (94)
โครงการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดพุง บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  (90)
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  (121)
อ.ดร.วายุ กาญจนศร ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนากีฬาชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (141)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม SEAMEO RETRAC 18th Governing Board Meeting  (184)
คณะศึกษาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  (192)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนอาหารกลางวัน  (96)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมสนับสนุนงบประมาณกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”  (96)
รับสมัคร ฝึกอบรม 9 มาตรฐานของคุรุสภาของศูนย์อบรมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558  (436)
ตัวแทนคณาจารย์จาก Tokyo- Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารศึกษาศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือ  (98)
คณะนักศึกษาจาก Kanto-Gakuin University ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาศาสตร์ มข.  (90)
มข. คว้าทุน APEC พร้อมเดินหน้าพัฒนาตำราเรียนด้วย Lesson Study  (123)
47ปี ศึกษาศาสตร์จัดพิธีทำบุญพร้อมเปิดตัว ห้องสมุดจีน แบรี่ “ห้องสมุดมีชีวิต”(Living Library)  (177)
LIVE Stream: เชิญรับชมการถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการ ICER 2015   (118)
ประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 ICER 2015  (180)
สถาปนาศึกษาศาสตร์ 47 ปี จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2015  (251)
ประณตน้อมสักการบูชาครู  (128)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู  (124)
ศึกษาศาสตร์ เปิดตัวกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (116)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจาก Prof. Dr. Masami Isoda ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mathematics Education ประเทศญี่ปุ่น  (82)
ICER 2015: Conference Program and Presentation Schedule  (132)
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข.  (87)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  (107)
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  (154)
ครบรอบ 44 ปี คณะพยาบาลศาสตร์  (65)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  (107)
ศึกษาศาสตร์ร่วมสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 20ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  (124)
ประกาศเรื่อง การอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ของศูนย์อบรมฯ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1624)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   (127)
ศึกษาศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  (161)
ประกาศรายชื่ออันดับสำรองโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  (345)
ศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  (210)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559  (171)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน อดีตประธานชมรมยิงธนู สร้างชื่อเสียง ณ ประเทศจีน  (472)
Special Lecture “National Assessment” Prof. Shizumi Shimizu, Teikyo University, Japan  (144)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (479)
พลศึกษาจัดบรรยายพิเศษ โดย Dr.Andre Seabra จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส  (211)
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญเข้า ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง Training Young Soccer Players: Growth, Biological Maturation and Physical Fitness   (129)
ศึกษาศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงาน(Organization Development) ประจำปี 2558  (165)
ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2558   (168)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรม วัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (166)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  (259)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (242)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Winchester University ประเทศอังกฤษ  (133)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดจีนแบรี่ และสโมสรนักศึกษาโฉมใหม่  (150)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่  (141)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมผู้บริหารเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่  (161)
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  (137)
คณบดีมอบโล่เกียรติยศ แด่ Mr.Akinori Matano  (107)
สื่อศิลปะนานาชาติ 58  (136)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  (230)
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เตรียมพร้อม ประชุมรับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม  (179)
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ร่วมประชุม"พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558"  (164)
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมมนา East Asian Nations International Seminar in Mathematics Education 2015 และ Teacher Training Course ณ ประเทศญี่ปุ่น  (111)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์)   (357)
การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  (154)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (309)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (541)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (765)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (734)
วช. เชิญอาจารย์ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมเสวนาการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์  (122)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในประชุมทางวิชาการระดับโลก ICMI Study 23  (174)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 โครงการ Junior CSR Award#1  (246)
2nd Call for Papers: ขยายเวลารับผลงาน !!! ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2015  (503)
คณิตศาสตรศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น  (154)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (500)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม และ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  (288)
สัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาศาสตร์ มข. - มช.  (210)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี  (212)
ตัวแทนจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลียหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (158)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (1268)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (977)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  (466)
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา สาขาการสอนภาษาจีนฯ รุ่นที่ 7  (313)
ศึกษาศาสตร์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชูสอน ในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่เปียง ชูสอน  (169)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (530)
ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (234)
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2 สารต่อภารกิจ  (216)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (1137)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”  (165)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (97)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School”  (109)
ประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine  (247)
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษาฯ  (118)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  (1299)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ  (1420)
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู  (145)
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำโรงทานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  (177)
ตัวแทนจาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสคร์ มข.  (136)
เด็กเก่งสาธิต มข. คว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Intel ISEF 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (104)
นศ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เจ๋ง! ติดทีมชาติเข้าแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก  (549)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558   (555)
ศึกษาศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม The 7th ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (145)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคอร์ส "เผชิญความตายอย่างสงบ"   (122)
ศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน  (119)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (97)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  (161)
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community  (179)
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015"  (811)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558  (234)
ศึกษาศาสตร์จัดแถลงข่าวการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)  (309)
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับวิทยากรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น  (182)
กิจกรรม “จิตวิทยา,,,อยู่รอบตัวคุณ” จัดโดย MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (202)
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน  (584)
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการใต้  (150)
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ณ Indonesia University of Education  (175)
ศึกษาศาสตร์ คว้าชนะเลิศนางงามสงกรานต์ และการแต่งกายพื้นเมืองอีสาน ในงานสืบสานศรีศรีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (351)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจัดประเพณีสงกรานต์ 2558  (220)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าต่อไป >>