ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข.
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
ครบรอบ 44 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 20ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข.  (40)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  (54)
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  (80)
ครบรอบ 44 ปี คณะพยาบาลศาสตร์  (28)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  (62)
ศึกษาศาสตร์ร่วมสัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 20ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  (49)
ประกาศเรื่อง การอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ของศูนย์อบรมฯ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (553)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   (87)
ศึกษาศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  (92)
ประกาศรายชื่ออันดับสำรองโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  (190)
ศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  (157)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559  (90)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน อดีตประธานชมรมยิงธนู สร้างชื่อเสียง ณ ประเทศจีน  (378)
Special Lecture “National Assessment” Prof. Shizumi Shimizu, Teikyo University, Japan  (107)
กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (407)
พลศึกษาจัดบรรยายพิเศษ โดย Dr.Andre Seabra จาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส  (166)
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญเข้า ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง Training Young Soccer Players: Growth, Biological Maturation and Physical Fitness   (105)
ศึกษาศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงาน(Organization Development) ประจำปี 2558  (128)
ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2558   (134)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรม วัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (118)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  (168)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (191)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Winchester University ประเทศอังกฤษ  (102)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดจีนแบรี่ และสโมสรนักศึกษาโฉมใหม่  (111)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่  (102)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมผู้บริหารเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่  (126)
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  (102)
คณบดีมอบโล่เกียรติยศ แด่ Mr.Akinori Matano  (78)
สื่อศิลปะนานาชาติ 58  (100)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  (184)
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เตรียมพร้อม ประชุมรับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม  (117)
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ร่วมประชุม"พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558"  (140)
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมมนา East Asian Nations International Seminar in Mathematics Education 2015 และ Teacher Training Course ณ ประเทศญี่ปุ่น  (81)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์)   (294)
การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  (101)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (260)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (478)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (664)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (677)
วช. เชิญอาจารย์ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมเสวนาการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์  (97)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในประชุมทางวิชาการระดับโลก ICMI Study 23  (125)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 โครงการ Junior CSR Award#1  (194)
2nd Call for Papers: ขยายเวลารับผลงาน !!! ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2015  (415)
คณิตศาสตรศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น  (88)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (467)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม และ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  (249)
สัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาศาสตร์ มข. - มช.  (157)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี  (176)
ตัวแทนจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลียหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.  (113)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (1217)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (937)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  (427)
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา สาขาการสอนภาษาจีนฯ รุ่นที่ 7  (282)
ศึกษาศาสตร์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชูสอน ในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่เปียง ชูสอน  (138)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (498)
ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (195)
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ดำรงตำแหน่งวาระที่ 2 สารต่อภารกิจ  (181)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (1091)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”  (133)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (70)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School”  (78)
ประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine  (214)
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษาฯ  (94)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  (1238)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ  (1382)
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู  (112)
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำโรงทานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  (134)
ตัวแทนจาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสคร์ มข.  (109)
เด็กเก่งสาธิต มข. คว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Intel ISEF 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (79)
นศ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เจ๋ง! ติดทีมชาติเข้าแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก  (511)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558   (523)
ศึกษาศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม The 7th ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (112)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคอร์ส "เผชิญความตายอย่างสงบ"   (96)
ศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน  (92)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (74)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  (134)
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community  (151)
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015"  (541)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558  (203)
ศึกษาศาสตร์จัดแถลงข่าวการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)  (259)
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับวิทยากรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น  (155)
กิจกรรม “จิตวิทยา,,,อยู่รอบตัวคุณ” จัดโดย MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (169)
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน  (491)
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการใต้  (114)
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ณ Indonesia University of Education  (147)
ศึกษาศาสตร์ คว้าชนะเลิศนางงามสงกรานต์ และการแต่งกายพื้นเมืองอีสาน ในงานสืบสานศรีศรีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (269)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจัดประเพณีสงกรานต์ 2558  (186)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 9 (The 9th National Open Class)   (377)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 9  (99)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research  (172)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"  (1018)
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  (124)
การประชุม Computer Education Open House 2015 และการประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 (SCTE2015)  (148)
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศเรียงความระดับประเทศ เรื่อง ค่านิยม 12 ประการของคนไทย  (158)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (102)
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมม่วนซื่นในงานประเพณี   (152)
นักเรียนสาธิตฯสุดเจ๋ง คว้าเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “จันทบูรเกมส์”  (132)
ศูนย์วิจัยออทิสติก แถลงข่าวจัด “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 9  (135)
ศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคต”  (255)
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี และอาจารย์ รับรางวัลพระราชจากสมเด็จพระเทพฯ  (196)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (236)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 9  (121)
คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับพระราชทาน “รางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประปี พ.ศ. 2557”  (508)
รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”  (136)
ศึกษาศาสตร์ จับมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน เดินหน้าแลกเปลี่ยนนักศึกษาเน้นพัฒนาวิชาชีพครู  (221)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ คณะนักเรียน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  (371)
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9”  (102)
โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา”   (149)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล  (102)
ขยายเวลา!! รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  (200)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม  (193)
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสภาปนาสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มข.  (160)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น  (177)
ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบผลิตครูและพัฒนาครู  (222)
สัมมนาวิชาการ Telecommunication Engineering For Computer Education   (332)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  (192)
ขยายเวลา!! รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  (762)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดการสอนในหัวข้อ   (194)
พิธีลงนาม MOU กับ University of Toyama  (155)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “ทักษะชีวิต....พิชิตฝัน”  (227)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “เทคนิคการเลือกคู่ครองและทักษะการปฏิเสธ”  (241)
สาธิต มข.โรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ  (163)
คณะศึกษาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล แห่งเกียรติยศ  (175)
การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ APEC Tsukuba 2015 ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (263)
ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ เปิดตัววารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ รูปแบบใหม่  (118)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (1512)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. นำทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC Tsukuba 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น  (124)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำหนังสือเรียน”กับ 19 กลุ่มประเทศ APEC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (138)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก University of Yamanashi  (193)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษจากสหรัฐอเมริกาบรรยายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (168)
สัมมนาระหว่างการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา   (217)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  (174)
ศึกษาศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิน   (247)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัล The Best Paper  (200)
บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการ “โรงเรียนของหนู” ปี 2 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม  (146)
ประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”  (373)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์  (391)
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  (266)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (163)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมต้อนรับ ศูนย์เพื่อคนออทิสติกเวียงจันทร์ สปป.ลาว  (139)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ลัดดา ศิลาน้อย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร สายผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (238)
ชื่นชม ยินดี   (151)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (131)
จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติและจัดแสดงผลงานวิจัย ในวาระครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (203)
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (421)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (137)
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (319)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์ มอบตู้เย็นให้กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม เนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์เกษียณอายุรายการ  (223)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (138)
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (177)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>