ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School”
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำโรงทานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ตัวแทนจาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสคร์ มข.

 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”  (17)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (15)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School”  (15)
ประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine  (37)
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษาฯ  (18)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  (504)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ  (606)
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู  (51)
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำโรงทานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  (69)
ตัวแทนจาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสคร์ มข.  (62)
เด็กเก่งสาธิต มข. คว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Intel ISEF 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (40)
นศ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ เจ๋ง! ติดทีมชาติเข้าแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก  (337)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558   (384)
ศึกษาศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม The 7th ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์  (53)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคอร์ส "เผชิญความตายอย่างสงบ"   (30)
ศึกษาศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chiayi University ประเทศไต้หวัน  (57)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (39)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  (91)
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community  (98)
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015"  (212)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558  (138)
ศึกษาศาสตร์จัดแถลงข่าวการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)  (200)
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับวิทยากรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น  (104)
กิจกรรม “จิตวิทยา,,,อยู่รอบตัวคุณ” จัดโดย MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (91)
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน  (383)
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการใต้  (65)
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ณ Indonesia University of Education  (111)
ศึกษาศาสตร์ คว้าชนะเลิศนางงามสงกรานต์ และการแต่งกายพื้นเมืองอีสาน ในงานสืบสานศรีศรีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (204)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจัดประเพณีสงกรานต์ 2558  (149)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 9 (The 9th National Open Class)   (256)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 9  (56)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research  (130)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"  (999)
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  (100)
การประชุม Computer Education Open House 2015 และการประชุมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 (SCTE2015)  (82)
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศเรียงความระดับประเทศ เรื่อง ค่านิยม 12 ประการของคนไทย  (98)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (72)
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมม่วนซื่นในงานประเพณี   (121)
นักเรียนสาธิตฯสุดเจ๋ง คว้าเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “จันทบูรเกมส์”  (91)
ศูนย์วิจัยออทิสติก แถลงข่าวจัด “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 9  (76)
ศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคต”  (183)
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี และอาจารย์ รับรางวัลพระราชจากสมเด็จพระเทพฯ  (158)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (150)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 9  (87)
คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับพระราชทาน “รางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประปี พ.ศ. 2557”  (316)
รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”  (91)
ศึกษาศาสตร์ จับมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน เดินหน้าแลกเปลี่ยนนักศึกษาเน้นพัฒนาวิชาชีพครู  (153)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ คณะนักเรียน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  (317)
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9”  (72)
โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา”   (102)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล  (76)
ขยายเวลา!! รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  (162)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม  (153)
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสภาปนาสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มข.  (124)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น  (127)
ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบผลิตครูและพัฒนาครู  (173)
สัมมนาวิชาการ Telecommunication Engineering For Computer Education   (245)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  (144)
ขยายเวลา!! รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  (726)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดการสอนในหัวข้อ   (161)
พิธีลงนาม MOU กับ University of Toyama  (122)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “ทักษะชีวิต....พิชิตฝัน”  (155)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “เทคนิคการเลือกคู่ครองและทักษะการปฏิเสธ”  (184)
สาธิต มข.โรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ  (127)
คณะศึกษาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล แห่งเกียรติยศ  (125)
การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ APEC Tsukuba 2015 ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (188)
ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ เปิดตัววารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ รูปแบบใหม่  (94)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (1177)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. นำทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC Tsukuba 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น  (80)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำหนังสือเรียน”กับ 19 กลุ่มประเทศ APEC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  (96)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก University of Yamanashi  (131)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา เชิญอาจารย์พิเศษจากสหรัฐอเมริกาบรรยายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  (124)
สัมมนาระหว่างการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา   (101)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  (128)
ศึกษาศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิน   (165)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัล The Best Paper  (165)
บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการ “โรงเรียนของหนู” ปี 2 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม  (103)
ประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”  (309)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์  (236)
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19  (209)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (114)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมต้อนรับ ศูนย์เพื่อคนออทิสติกเวียงจันทร์ สปป.ลาว  (105)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ลัดดา ศิลาน้อย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร สายผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (195)
ชื่นชม ยินดี   (111)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (100)
จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติและจัดแสดงผลงานวิจัย ในวาระครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (155)
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (359)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย  (113)
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (253)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์ มอบตู้เย็นให้กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม เนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์เกษียณอายุรายการ  (190)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (106)
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (122)
วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปี 2558   (156)
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (151)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู็ สู้การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  (170)
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (170)
ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557  (171)
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (117)
สาธิต มข. รับธงเป็นเจ้าภาพกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40   (152)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 "5 ม.ค. 2558"  (519)
เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (205)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  (123)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปิดโครงการ 84 รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าฯ  (116)
ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557  (113)
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557   (202)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  (370)
สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูจากมาเลเซีย ยกทีมศึกษาดูงานด้าน Lesson Study  (150)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตภาคอีสานตอนบน  (892)
พิธีปิดโครงการ “One to Five Piano สำหรับเด็กออทิสติก”   (197)
อาจารย์ ร.ร. สาธิต(ฝ่ายการศึกษาพิเศษ) คว้ารางวัลการจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ IEIK 2014  (226)
วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘  (452)
พิธีประสาทปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ แก่นักศึกษาการสอนภาษาจีนฯ  (355)
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มข.  (191)
พิธีทำบุญถวายมหาสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติก ครบรอบ 11 ปี และ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ฯ  (163)
วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี  (107)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (5620)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (289)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  (2894)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การศึกษาชั้นเรียนระดับโลก  (144)
ศูนย์ MIND CARE CENTER (ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว) ได้จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาผู้นำนักศึกษา”  (185)
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยายที่ศูนย์ MIND CARE CENTER  (185)
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557  (115)
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2557  (120)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประไทย  (183)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านพลศึกษา  (138)
รัฐบาลญี่ปุ่นจับมือ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เน้นการศึกษาด้านอาหาร เกษตรกรรม และวิชาชีพครู   (188)
นศ.ศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนางนพมาศ และ กระทง ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557  (261)
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับอาจารย์พิเศษจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  (114)
ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ICPH-GMS:2014  (98)
การบรรยายพิเศษ “ความเข้มแข็งทางปัญญากับการศึกษาไทย ในสองทศวรรษหน้า” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์   (93)
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ประเภทข้อเขียน 8 พ.ย. 2557)  (252)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษและ CLIL โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน TESOL จากนิวซีแลนด์  (96)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุมวิชาการ ICSME 2014  (133)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11  (105)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ “KKU MC contest 2014”  (148)
ศึกษาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (1078)
พลศึกษา คว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก  (140)
รางวัลเชิดชูเกียรติ   (118)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์   (243)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (161)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม  (144)
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พ่อหลวงในดวงใจ โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  (125)
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา  (114)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  (151)
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (180)
เชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย พร้อมส่งผลงานร่วมนำเสนอ (ณ ร.ร.เซนทารา ขอนแก่น 27-30 ต.ค. 57)  (116)
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (253)
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557   (234)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่  (221)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก USA  (190)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>