ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ที่อินโดนีเซีย
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 38 ปีสำนักหอสมุด มข.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." และ "โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล" เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 31ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National Open Class 2017
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

 
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ที่อินโดนีเซีย  (10)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 38 ปีสำนักหอสมุด มข.  (18)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." และ "โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล" เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560  (1442)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 31ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์  (68)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National Open Class 2017  (104)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.  (141)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (133)
กิจกรรม KM การจัดการด้านความรู้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ  (115)
รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติรับมอบธงสัญลักษณ์ Green & Smart Campus   (124)
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส  (763)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”  (175)
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ประเทศญี่ปุ่น  (174)
ร่วมเป็นเกียรติ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  (135)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”  (211)
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  (124)
ประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา   (87)
กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  (109)
การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (100)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (101)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.  (93)
บุญผะเหวดศึกษา “สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศล”  (127)
ศึกษาศาสตร์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาวิชาชีพครู “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2559  (145)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG)  (103)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม SAARMSTE 2017  (104)
บทสัมภาษณ์ “จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย คำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน” โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  (324)
ศึกษาศาสตร์ร่วม ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี  (142)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารซูมิโตโม มิจซุย คอร์เปอเรชั่น  (118)
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับตัวแทนจาก Naruto University of Education ทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษา  (138)
Computer Education Open House 2016   (132)
เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559  (143)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ  (108)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์  (106)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมวิ่งวันศรีนครินทร์ ครั้งที่ 19  (97)
ศึกษาศาตร์ต้อนรับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ดูงานสาขาสอนภาษาญี่ปุ่น  (104)
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 3   (130)
ศึกษาศาสตร์ร่วมรำลึก วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก  (99)
ศึกษาศาสตร์ร่วมนำร่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   (171)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส 53ปี สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (113)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมออกบูทแนะแนวศึกษาต่องานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21  (181)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมทบทุนรวมน้ำใจ มข. ฝ่าวิกฤติอุทกภัยภาคใต้  (103)
คณะศึกษาศาสตร์รำลึก วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560   (132)
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (104)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัล 2017 TRF-CHE Scopus Young Researcher Award  (144)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560  (156)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น  (111)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  (203)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (166)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าราชการชายแดนใต้ ปีที่ 11  (106)
พิธีประสาทปริญญาบัตรโครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศจีน  (561)
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ  (126)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559  (120)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (97)
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559  (1060)
นักศึกษา ป.ตรี มข. ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน ณ จังหวัดขอนแก่น  (131)
คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรม “การเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”  (161)
สาขาพลศึกษาจัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศโปรตุเกส  (130)
เชิญสมัครรับทุนเรียน ป.เอก ด้าน Mathematics Education ณ The University of Agder ประเทศนอร์เวย์  (386)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”  (347)
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ทำงาน "SEAMEO Internship Programme for Students: Leading Through Learning"  (310)
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (130)
นักเรียนจาก 17 August 1945 Surabaya Senior School อินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธิต มข.  (108)
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม“รวมพลังความภักดี” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙  (121)
นักเรียนจากทั่วภาคอีสานร่วมทดสอบสมถรรภาพทางกายเข้าศึกษาต่อ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  (139)
ศึกษาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ Korea National University of Education ประเทศเกาหลี  (123)
คณะกรรมการ EdPEx ตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์  (100)
มข.จัดประชุมวิชาการ มุ่งเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา เพื่ออนาคตพลเมืองโลก  (294)
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ลาว  (114)
แผนที่สถานที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (577)
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานศิลปะ “เสด็จฟ้า สถิตไทย”  (93)
ถ่ายทอดสด!! การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา 11th APEC and 9th ICER 2016  (347)
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง   (119)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม 4th ISMEI ประเทศอินโดนีเซีย  (88)
รองคณบดีฯ ร่วมงาน “มข. เปิดพื้นที่ ให้ชาวนาจำหน่ายข้าว สู่ผู้บริโภคโดยตรง”  (109)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ (รหัสวิชา ๑๙) ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (2573)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา ๒๐) ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (7707)
APEC | ICER 2016 NOVEMBER 12-15, 2016  (659)
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด: คณบดีคณะศึกษาศาสตร์บรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ 4th ISMEI ที่อินโดนีเซีย (1 พ.ย. 59 เวลา 10:15 - 11:15 น.)  (122)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสร้างงานศิลป์ ถวายอัครศิลปิน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (1098)
ขอเชิญหน่วยงาน กลุ่มบุคคล และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (160)
คณะศึกษาศาสตร์น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (7101)
เชิญนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงาน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (217)
ขอเชิญร่วมในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  (969)
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  (164)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   (160)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุม SEA-Teacher Project “2nd Evaluation Meeting: Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia”  (230)
คณะศึกษาศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (117)
ชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท  (423)
ศึกษาศาสตร์ จัดมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  (155)
นศ.สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น สุดเจ๋งคว้า 19 ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปี 2559  (633)
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคว้ารางวัล Young Scholar Awards ณ ประเทศญี่ปุ่น  (124)
เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ  (154)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32  (113)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559  (115)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้า 100,000 บาท รางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สั้น วันศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร  (955)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข.  (378)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชกา รคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  (366)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ มข.  (381)
นักวิชาการญี่ปุ่นลงพื้นที่วิจัยการสอนฯ ต่อยอดจากผลงานอาจารย์ศึกษาศาสตร์  (168)
ขอเรียนเชิญร่วมงาน “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  (2701)
EDUCA 2016  (182)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  (206)
มข. เดินหน้าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น  (129)
ศึกษาศาสตร์เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือฯ กับ Deakin University   (122)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ชมรมนักศึกษาลาว มข.  (104)
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙   (148)
Ars Longa Vita Brevis 29 Art Exhibition 2016  (131)
48 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (166)
รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมคณะ ให้เกียรติร่วมพิธีสักการะพระพิฆเณศวรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี  (120)
ถ่ายทอดสด บรรยายพิเศษ ธรรมสำหรับครู เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มข. 13 กันยายน 2559  (157)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ( MBA )  (109)
“ประณตน้อมสักการบูชาครู” พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (246)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันลุ่มน้ำโขง  (150)
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (1010)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี  (167)
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา  (122)
ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติภายในคณะ  (165)
ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (184)
มข.จ่อผุดสถาบันฯครูอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่CLMV  (223)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  (119)
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมในพิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  (858)
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  (291)
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  (589)
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  (199)
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย  (209)
ศึกษาศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (261)
ชี้แจงวุฒิการศึกษาของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อการสมัครสอบบรรจุ  (420)
ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียนการสอน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  (221)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 59  (114)
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   (130)
ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่หวังสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ  (225)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม "วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้"  (123)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (353)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน  (178)
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี  (366)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์สดในช่วง “สนทนาสถาบัน” สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5  (178)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.  (138)
มข. จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สพฐ.   (330)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (182)
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1194)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการรับเอกสารรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครุคืนถิ่น)  (377)
ศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (263)
สถาบัน IRDTPมข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง  (562)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (583)
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (7082)
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู”  (253)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  (978)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  (1025)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท)  (824)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับบุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (413)
เสวนาแนวปฏิบัติในการกำกับติดตามคุณภาพหลักสูตร  (221)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>