สมัครการรับเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

       *** อ่านรายละเอียดก่อนสมัครสอบ
  • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท
  • กรุณาโอนเงินค่าสมัครสอบก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • กรุณาเปิดอ่านคำสั่งประกาศก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • โปรดอ่านประกาศรับสมัคร หากภายหลังการสมัครพบว่าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการสมัครของสาขาที่กำหนดไว้ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ *****
  • โอนเงินค่าสมัครสอบ เข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบ มาที่  ฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สมัครสอบ online
 
   1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รักษ์ครูภาษาไทย)
   2. สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ)
   3. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
   4. สาขาวิชาสังคมศึกษา
   5. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
   6. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์)
   7. สาขาวิชาพลศึกษา (โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล