สมัครการรับเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

       *** อ่านรายละเอียดก่อนสมัครสอบ
  • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท สำหรับ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
  • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท สำหรับ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย
  • กรุณาโอนเงินค่าสมัครสอบก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • กรุณาเปิดอ่านคำสั่งประกาศก่อน ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ *****
  • โปรดอ่านประกาศรับสมัคร หากภายหลังการสมัครพบว่าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการสมัครของสาขาที่กำหนดไว้ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ *****
  • โอนเงินค่าสมัครสอบ เข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบ มาที่  ฝ่ายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สมัครสอบ online
 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ)
   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย
   สาขาวิชาพลศึกษา โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ