หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์ แก่ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อดูงานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้บรรยายข้อมูลของสาขาวิชาฯ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
  ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมออกบูธให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ให้กับนักเรียนและผู้สนใจที่เข้าร่วมใน “งานนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SWOT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT) ของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ณ ห้อง 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (132)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 "5 ม.ค. 2558"  (338)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  (183)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (5326)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (150)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  (2695)
ศูนย์ MIND CARE CENTER (ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว) ได้จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาผู้นำนักศึกษา”  (70)
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยายที่ศูนย์ MIND CARE CENTER  (65)
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ประเภทข้อเขียน 8 พ.ย. 2557)  (162)
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (106)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน