หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคต”
คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคต โดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา” ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี และอาจารย์ รับรางวัลพระราชจากสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย คุณกรรณิการ์ วิขัมภประหาร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยบุคลากร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประปี พ.ศ. 2557” ซึ่งเข้ารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา อดิภัทรนันท์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประสาขาวิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ พร้อมคณะ จำนวน 13 ท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1340 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาศาสตร์ จับมือ 5 มหาวิทยาลัยในอาเซียน เดินหน้าแลกเปลี่ยนนักศึกษาเน้นพัฒนาวิชาชีพครู  (61)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ คณะนักเรียน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  (33)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ คณะนักเรียน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  (21)
สัมมนาวิชาการ Telecommunication Engineering For Computer Education   (127)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “ทักษะชีวิต....พิชิตฝัน”  (72)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “เทคนิคการเลือกคู่ครองและทักษะการปฏิเสธ”  (97)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (777)
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (273)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 "5 ม.ค. 2558"  (455)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  (312)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน