หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลป ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infographicและคลิปวิดิโอ)
นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง และ นายธนพล ดีนอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infograp
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน"
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน" โดย คุณธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 9.00-12.30 น. ณ ห้อง 1507 ชั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สวดมาติกาและสดับปกรณ์ การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พลศึกษาสร้างชื่อเสียงอีกแล้ว
นายศุภเดช ยอดประทุม นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ พร้อมนำส่งคืนเจ้าของ
คณะศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ศึกษาศาสตร์ร่วมถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ AASIC 2017
“ศึกษาศาสตร์ มข. กับการสร้างครู” คณบดี บรรยายพิเศษ ในวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2560
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวางแผน มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดใช้ห้องสมุดใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกผู้สอบได้อันดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  (159)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560  (255)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. (เพิ่มเติม)  (374)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษา โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ปีการศึกษา 2560   (354)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล" ประจำปีการศึกษา 2560  (203)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." ประจำปีการศึกษา 2560  (1025)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปีการศึกษา 2560  (428)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560  (1597)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู   (2477)
เชิญสมัครรับทุนเรียน ป.เอก ด้าน Mathematics Education ณ The University of Agder ประเทศนอร์เวย์  (568)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 : วันที่ 31 ก.ค.2560  (149)
แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 วันที่ 7-8 ก.ค.2560  (382)
แจ้ง การจัดสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2  (235)
แจ้งห้องสอบสัมภาษณ์ ป.โท โครงการ สควค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (17มิ.ย.2560)  (233)
สอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น 2560 สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป (20 พค60) ให้รายงานตัว ณ ห้องงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.   (528)
แจ้ง สถานที่สอบเข้า ป.โท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   (496)
แจ้ง สถานที่สอบข้อเขียน โครงการ สควค และ เปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตรศึกษา : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   (426)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560  (996)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอจ่ายค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้าตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ด่วนที่สุด  (542)
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก และ นักศึกษาโครงการ สควค ปีการศึกษา 2560  (845)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (743)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (807)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (792)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (763)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (958)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (1212)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (817)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (1390)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (1439)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (2002)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน