หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับวิทยากรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยกับวิทยากรพิเศษ Prof.Kyoko Kakihana จาก Tsukuba Gakuin University และ Prof.Shin Watanabe จาก Tokai University  โดยได้รับเชิญมาบรรยายพิเศษและร่วม Workshop ในกิจกรรมสัมมนา “5th Thailand - Japan International Seminar : Research for Life-Long Education” โดยจัดขึ้นในวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
 ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ชี้...ต้องเอาผลการเรียนรู้ของนักเรียน (และของครู) เป็นตัวตั้ง มองระบบหลักสูตรและการเรียน การสอนแบบบูรณาการไปกับระบบการประเมิน และระบบการพัฒนาครู โดยต้องนิยามแต่ละระบบให้ถูกต้อง ไม่หลงทาง
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้าราชการใต้
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้(เพิ่มเติม) ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โดยมี นางสาวปาริชาติ พุดน้อย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจรัญ ดุลวิจิตร รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “จิตวิทยา,,,อยู่รอบตัวคุณ” จัดโดย MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (15)
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ณ Indonesia University of Education  (51)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 /The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research  (60)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"  (517)
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  (47)
ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ คณะนักเรียน เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ  (208)
สัมมนาวิชาการ Telecommunication Engineering For Computer Education   (198)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “ทักษะชีวิต....พิชิตฝัน”  (119)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “เทคนิคการเลือกคู่ครองและทักษะการปฏิเสธ”  (154)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (1068)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน