หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยา/การศึกษาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากฟุลไบร์ท
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยาและด้านการศึกษาพิเศษ โดย Dr. Bruce Svare ผู้เชี่ยวชาญด้าน Psychology และ Neuroscience จาก State University of New York (SUNY) at Albany ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในงาน งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เยาชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุรักษ์  กุลวงษา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับเกียรติบัตร "เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557"   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557            
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (37)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (110)
นักศึกษา มข. รับทุนคาลเท็กซ์ ปลูกต้นกล้าเติมพลังปัญญาให้เยาวชน  (56)
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (52)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (130)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (69)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (107)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (290)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (85)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (263)
  วีดิทัศน์เผยแพร่