หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มข.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ชั้น 5 อาคารสิริคุนากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ 2559-2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่ออันดับสำรองโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  (165)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559  (80)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน อดีตประธานชมรมยิงธนู สร้างชื่อเสียง ณ ประเทศจีน  (370)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (183)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์)   (284)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (254)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (468)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (649)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (665)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 โครงการ Junior CSR Award#1  (183)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน