หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ "คืนต้น ร่มกระเบา ชาวสีแสด" พร้อมแสดงมุธิตาจิตคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ออร์คิด โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด
ศึกษาศาสตร์ ร่วมยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมบริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.อริยพร คุโรดะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก School of Education, Can Tho University ประเทศเวียดนาม จำนวน 6 คน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมชมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 ณ โรงแรมพูลแมน  (18)
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (147)
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (132)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (229)
นักศึกษา มข. รับทุนคาลเท็กซ์ ปลูกต้นกล้าเติมพลังปัญญาให้เยาวชน  (113)
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (105)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (197)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (123)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (174)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (432)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน