หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ใน “กิจกรรมและเปลี่ยนความคิดเห็น”
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบปะผู้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 1340 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีมอบโล่เกียรติยศ แด่ Mr.Akinori Matano
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานและมอบโล่เกียรติยศ ในงานเลี้ยงขอบคุณ Mr.Akinori Matano 
สื่อศิลปะนานาชาติ 58
           ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “โครงการเผยแพร่สื่อศิลปะนานาชาติ”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์)   (104)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (147)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (302)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (456)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (440)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 โครงการ Junior CSR Award#1  (69)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  (344)
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม และ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  (179)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558  (1139)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558  (890)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน