หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ศิษย์เก่า พลศึกษา คว้ารางวัลผู้ตัดสินดาวรุ่งยอดเยี่ยม สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2014
    เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557 นายกฤษดา ชาญวิจิตร ศิษย์เก่าสาขาวิชา พลศึกษา หลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 4 (รหัสนักศึกษา 503050246-4)  ได้เข้ารับรางวัล “ผู้ตัดสินดาวรุ่งยอดเยี่ยม”ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี  2014 ในงานจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ดีวิชัน 2 รอบ 12 ทีมสุดท้าย ประจำปี 2014 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทั้งประเทศมีผู้ได้รับรางวัลนี้เพียง 6 คน เท่านั้น
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยา/การศึกษาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากฟุลไบร์ท
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษด้านจิตวิทยาและด้านการศึกษาพิเศษ โดย Dr. Bruce Svare ผู้เชี่ยวชาญด้าน Psychology และ Neuroscience จาก State University of New York (SUNY) at Albany ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 
จากวันนั้นถึงวันนี้ 8ปี แห่งการสร้างสรรค์
“จากวันนั้นถึงวันนี้ 8ปี แห่งการสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริหารที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 15.00น. ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  (43)
การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)  (74)
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ชาวศึกษาศาสตร์ และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557  (148)
นักศึกษา มข. รับทุนคาลเท็กซ์ ปลูกต้นกล้าเติมพลังปัญญาให้เยาวชน  (73)
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจง "การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2559"  (71)
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (158)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (88)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (135)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (338)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (113)
  วีดิทัศน์เผยแพร่