หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสร้างงานศิลป์ ถวายอัครศิลปิน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างงานศิลป์บนเฟรมผ้าใบ ขนาด 9 คูณ 9 นิ้ว ถวายอัครศิลปิน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานบัวแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งงานศิลปะบนผืนผ้าใบจะรวบรวมเพื่อจัดแสดงเป็นงานประติมากรรมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวงเวียนหน้าอาคารสิริคุณากรต่อไป
ขอเชิญหน่วยงาน กลุ่มบุคคล และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ขอเชิญหน่วยงาน กลุ่มบุคคล และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2559  ส่งเอกสารภายใน 20 พฤศจิกายน 2559 ที่คุณสุชญา มาเวียง ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมาด้วย
คณะศึกษาศาสตร์น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันจันทร์ที่  17 ตุลาคม 2559 เวลา 14:09 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชิญนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงาน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
แนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการประชุม SEA-Teacher Project “2nd Evaluation Meeting: Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia”
คณะศึกษาศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมกอล์ฟคณะศึกษาศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท  (41)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มข.  (51)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชกา รคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  (49)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ มข.  (39)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  (72)
ชี้แจงวุฒิการศึกษาของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อการสมัครสอบบรรจุ  (288)
ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเรียนการสอน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  (143)
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการรับเอกสารรับรองผลการเรียนเพื่อสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครุคืนถิ่น)  (316)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  (524)
การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  (6817)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (194)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (206)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (282)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (285)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (220)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (415)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (265)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (841)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (520)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (1079)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (151)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (313)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (409)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (329)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (474)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (537)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (375)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (852)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (926)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1399)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน