หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ศรีบัวแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้รับรางวัล คือ นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ
      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2556 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่าย
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 220 คน เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมตัวแทนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต พร้อมตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มฯ พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ แสดงความยินดีและร่วมในพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ทศวรรษสังคมศึกษา สู้บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม  (28)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557)  (14)
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  (29)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (123)
มมส ประกาศผลรางวัล MSU – EGAT Short – Film Awards 2014  (40)
ฟุลไบรท์ รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2558  (166)
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สนามสอบจังหวัดขอนแก่น  (50)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน” ประเด็นสู่การวิจัย  (50)
สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557   (199)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  (171)
  วีดิทัศน์เผยแพร่