หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
นศ.ศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ใน “พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ปี 2558” เมื่อวันที่ 17 กันายน 2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมยินดีกับผู้เกษียณราชการประจำปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณราชากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 และอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คณะเทคโนโลยี
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์   ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของคุณลุงธวัชชัย ไชยน้อย บุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม SEAMEO RETRAC 18th Governing Board Meeting
คณะศึกษาศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนอาหารกลางวัน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมสนับสนุนงบประมาณกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์”
รับสมัคร ฝึกอบรม 9 มาตรฐานของคุรุสภาของศูนย์อบรมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558
   ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดพุง บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  (33)
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  (36)
อ.ดร.วายุ กาญจนศร ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนากีฬาชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (68)
ตัวแทนคณาจารย์จาก Tokyo- Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารศึกษาศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือ  (47)
คณะนักศึกษาจาก Kanto-Gakuin University ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาศาสตร์ มข.  (37)
ประกาศรายชื่ออันดับสำรองโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  (293)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559  (146)
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน อดีตประธานชมรมยิงธนู สร้างชื่อเสียง ณ ประเทศจีน  (431)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มข.  (223)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สอบสัมภาษณ์)   (337)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (343)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-2  (212)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (176)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (148)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (220)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (208)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (175)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (175)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (4 เอก) ชั้นปีที่ 1-4  (295)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา  (1095)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (263)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (433)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (628)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน