หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community 2559
 ในระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นช่วงของการเดินทางของตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 60 คนไปร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน 2 ประเทศ ในโครงการ Exploring ASEAN Community ปี 2559
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เข้าดูงานด้านกิจการและพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือน มข.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ 12 ปี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามจัดกิจกรรมสงกรานต์และร่วมขบวนสงกรานต์ มข.
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการวิจัยของครูสังคมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5STEPs”
ศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
นักเรียนสาธิตฯ สุดเจ๋ง คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (39)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (308)
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  (47)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ Veterinary Practice towards One-Health  (92)
ตัวแทนจาก CUT ประเทศแอฟริกาใต้เข้าพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  (115)
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 305/2559 เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  (181)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน) ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์  (149)
แจ้งสอบที่สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบทั่วไป รอบที่ 1 และ แบบโควต้า ภาคต้น 2559  (318)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (โครงการ สควค.) ปีการศึกษา 2559  (578)
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันขงจื่อ มข. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับโลก  (155)
   ข่าวบริการนักศึกษา
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (336)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (197)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (298)
ปฏทินการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ฉบับ)  (444)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   (1596)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2559   (354)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (588)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (410)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (411)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (286)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (71)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (122)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (143)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (154)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (201)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (186)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (614)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (727)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (1059)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน