หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบผลิตครูและพัฒนาครู
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบผลิตครูและคณะทำงานด้านการปฏิรูประบบการพัฒนาครู
สัมมนาวิชาการ Telecommunication Engineering For Computer Education
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการ “Telecommunication Engineering for Computer  Education” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา"ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “ทักษะชีวิต....พิชิตฝัน”  (41)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ MIND CARE CENTER ได้จัดกิจกรรม: “เทคนิคการเลือกคู่ครองและทักษะการปฏิเสธ”  (48)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558  (394)
อ.ธนากร ศรีชาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิส Australian Open 2015  (219)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 "5 ม.ค. 2558"  (407)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ  (254)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  (5432)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  (201)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  (2770)
ศูนย์ MIND CARE CENTER (ศูนย์การให้คำปรึกษาและแนะแนว) ได้จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนาผู้นำนักศึกษา”  (127)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน