หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
“นักศึกษา พลศึกษา คว้าแชมป์โลก Woodball World Cup 2014”
เ    มื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2557 นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง รหัสนักศึกษา 543050528-8 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
  ในระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2558 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ครั้งที่ 37 ณ เกาะโบราไกย์ (Boracay) ประเทศฟิลิปปินส์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School”
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก State University of Surabaya, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเข้าร่วมประชุม The 13rd International Seminar and Lesson Study “Learning for Children with Special Needs in Special School and Inclusive School” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2558 ณ State University of Surabaya, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู
ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine  (30)
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษาฯ  (12)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)  (452)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ  (500)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558   (378)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคอร์ส "เผชิญความตายอย่างสงบ"   (27)
ตัวแทน นศ. ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูกับ ม. เครือข่ายในโครงการ Exploring ASEAN Community  (96)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558  (135)
กิจกรรม “จิตวิทยา,,,อยู่รอบตัวคุณ” จัดโดย MIND CARE CENTER คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (88)
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ณ Indonesia University of Education  (108)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน