รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘
 

                สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการรางวัลแห่งชาติ ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๘   ผู้ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ นายอนุรักษ์ กุลวงษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
   
 
ชื่อผู้ลงประกาศ :  webmaster  วันที่ : 16/08/16 - 14:29  เปิดอ่าน 2966 ครั้ง