ปฏิทินกิจกรรม
   
การประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1
 
 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMEd)

จัดการประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่  1

ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”

กิจกรรประกอบด้วย การเปิดชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด การนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และบรรยาย การรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
กิจกรรมระหว่างวันที่ : 30 มกราคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ :  นายวทัญญู เชื่อมไธสง  วันที่ : 26/01/15 - 13:56  เปิดอ่าน 1983 ครั้ง