ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จัดบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ครู/จรรยายบรรณวิชาชีพครู
ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย สมัครร่วมโครงการพัฒนักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ DURAGRES Design Awards 2016
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37ปี สำนักหอสมุด มข.
ศึกษาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 30ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยงสถานศึกษาเครือข่ายผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู