ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนจาก 17 August 1945 Surabaya Senior School อินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธิต มข.
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม“รวมพลังความภักดี” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
นักเรียนจากทั่วภาคอีสานร่วมทดสอบสมถรรภาพทางกายเข้าศึกษาต่อ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ Korea National University of Education ประเทศเกาหลี
คณะกรรมการ EdPEx ตรวจเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์