ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์สดในช่วง “สนทนาสถาบัน” สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
มข. จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สพฐ.