ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 ท่าน

 1. ศ.ดร.สุมนทิพย์ บุญนาค

 2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

 3. ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช

 4. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์

 5. รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

 6. รศ.ดร.สมจิต โชติชัยสถิตย์

 7. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

 8. ผศ.ธีรนันท์  พฤกษ์กันทรากร

 9. ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

 10. อ.ดร.สัมภาษณ์ คุณสุข

 11. นายเจริญ สำนักบ้านโคก

 12. นายทองแดง จันทะลือ

 13. นายศุภชัย หมื่นแก้ว

 14. นางสุรัชนา กิตติ์ภิญโญ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 1/10/18 - 16:49  เปิดอ่าน 42 ครั้ง
 
 
 
 
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์