ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
 

 

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมในพิธีแสดงมุธิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์

 
 

 

โดยในปี 2561 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุสาห์ ศุภรพันธ์

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร เสนารักษ์

 6. ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสบสุข ศรีแสนปาง

 8. นางตวงรัตน์ พูนปริญญา

 9. นางกลีบจันทร์ อุดมทรัพย์

 10. นางละมุดศรี พุทธา

 11. นายปรีชัย ทองจันทร์

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/09/18 - 10:00  เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 
 
 
 
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์