รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี
 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ นอกจากพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปีและผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี อีกด้วย จากนั้นได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติในวาระดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากหลายคณะเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 
 

 

ภาพบรรยากาศในพิธี

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 10/09/18 - 10:40  เปิดอ่าน 34 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์