พิธีไหว้ครู 2561 คณะศึกษาศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู “สร้างสรรค์”
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า(ศาลาเดิม) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการแสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพบูชาผู้เป็นครู ผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษา โดยมี คณบดี คณาจารย์จากทุกคณะวิชา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ในพิธีไหว้ครูยังมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูที่ได้ทำกันมาต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อมอบรางวัลให้กับพานไหว้ครูที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในประเภทอนุรักษ์ และ และประเภทสร้างสรรค์ โดยในปีนี้ผลการตัดสินคือ ประเภทอนุรักษ์  ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์  ประเภทสร้างสรรค์ ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาตอนหนึ่งว่าพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ผมขอชื่นชมนักศึกษาที่ได้สร้างผลงานจนได้รับประกาศเกียรติ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และในโอกาสนี้ ในนามของคณาจารย์ ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์ที่รักทุกคน ขอให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก อุดมชัย สุพรรณวงศ์

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 7/09/18 - 10:17  เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์