คณะศึกษาศาสตร์ มข. กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี APEC & ICER 2018
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC & ICER 2018 “The 13th APEC-KHON KAEN INTERNATIONAL SYMPOSIUM” ภายใต้หัวข้อ 12 Years of Lesson Study (Jugyo Kenkyu) on APEC Project Network และ “The 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH” ภายใต้หัวข้อ INNOVATIONS FOR CAPACITY BUILDING AND NETWORKING จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 50 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ

 
 
 

การประชุมฯ นี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น, The Education University of Hong Kong ฮ่องกง, Universitas Negeri Surabay ประเทศอินโดนีเซีย, Mindanao State University–Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์, Central University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้, Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้, สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)

รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศรวมถึงการสาธิตการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแบ่งเป็นการนำเสนอแบบ oral และ poster

การประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC & ICER 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจัดการประชุมได้ที่

 

https://sites.google.com/kku.ac.th/icer2018/home

 

http://ednet.kku.ac.th/home.php

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 28/08/18 - 13:25  เปิดอ่าน 391 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์