คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และนักศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

 

ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี  นักศึกษา บุคลากรมาร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการภายนอก องค์กร และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในพิธีด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่อาคารพลศึกษา เป็นพิธีที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก และชาวชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงพลังของความสามัคคีของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆและชุมชนที่มาร่วมงาน

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 9/08/18 - 16:57  เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561