พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ปี คณะศึกษาศาสตร์บนเส้นทางสร้างครูมืออาชีพ”  จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “สานฝันสู่ความเป็นครูคืนถิ่น” โดยมีผู้ร่วมอภิปราย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นางพรรณี ศรีกลชาญ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้ปกครองแยกพบอาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อรับฟังกฏเกฑณ์ และรับทราบข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/07/18 - 16:46  เปิดอ่าน 66 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9