พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ปี คณะศึกษาศาสตร์บนเส้นทางสร้างครูมืออาชีพ”  จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “สานฝันสู่ความเป็นครูคืนถิ่น” โดยมีผู้ร่วมอภิปราย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นางพรรณี ศรีกลชาญ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้ปกครองแยกพบอาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อรับฟังกฏเกฑณ์ และรับทราบข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/07/18 - 16:46  เปิดอ่าน 93 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561